Usługi

badania psychologiczne

PSYCHOTESTY 

Badania dla kierowców (psychotesty/badania psychotechniczne), dla operatorów maszyn, dla osób którym zatrzymano prawo jazdy, kandydatów na kierowców zawodowych itd. 

wsparcie psychologiczne

Pomoc psychologiczna dla młodzieży od 15 roku życia oraz dorosłych.

testy psychologiczne

Testy służące do badania cech osobowości, temperamentu, cech psychopatologicznych, zainteresowań zawodowych, kompetencji społeczych itd. 

psychoedukacja

Zajęcia indywidualne lub grupowe dla młodzieży i dorosłych służące rozwojowi osobistemu.

diagnoza predyspozycji zawodowych

Badanie pomagające w rozpoznaniu predyspozycji zawodowych i wyborze kierunku kształcenia.

MMPI- 2

Minnesocki wielowymiarowy inwentarz osobowości- test umożliwiajacy kliniczną diagnozę osobowości i zaburzeń psychicznych dla dorosłych

Telefon

+48 791 609 097

Email

ninamichalczyk@gmail.com

Adres

ul. Wojska Polskiego 23N

97-400 Bełchatów

(wejście od strony os. Dolnośląskiego)